torsdag 21. februar 2013

Workshop: Stemmer fra Midtøsten


Da var det klart for dag to av NGVs hittil vellykkede framtidskonferanse. Elevene starter dagen med workshops rundt om på skolen før det senere følger på med fellesforedrag i skoletorget.

Stemmer fra Midtøsten 

 På workshop åtte er temaet klart; stemmer fra midtøsten. Elevene har et skikkelig oppsatt program foran seg, hvor de først starter med litt info hvor de får litt informasjon om den arabiske våren som denne workshopen handler om. Elevene skal deretter jobbe i grupper på en oppgave hvor de skal fordype seg i en av mange bloggere. Tilslutt vil dette bli publisert på en facebook side. Helt i slutten av denne workshopen, vil elevene få høre hvordan det er der nede i dag og få selv være med og diskutere muntlig. 

Hva er den arabiske våren? 

Startet i Tunisia 2010: Mohamed Bouazizi satte i Desember 2010 fyr på seg selv, etter at han fikk grønnsaksvognen sin beslaglagt etter å ha nektet å betale sine bestikkelser til politiet. dette førte til støttedemonstrasjoner i landet, som førte til at landets leder Ben- Ali gikk av i Januar 2011. Dette har ført til en gradvis overgang mot et mer demokratisk regime.  

Disse opptøyene som startet i Tunisia spredde seg til andre land. Bla. Egypt hvor det ble satt i gang massedemonstrasjoner som førte til regimeskifte. Men her er det usikkert hva som vil skje i framtiden. 


Mange steder har disse opptøyene gjort at regimene har blitt myknet opp litt, i andre land skjedde det helt motsatte.

Fellestrekk i de arabiske landene: Ledere kom til makten ved militærets hjelp på 1960 og 1970- tallet. Dette har ført til økt korrupsjon og maktmisbruk. Størstedelen av befolkningen er født etter 1970- så de er ganske unge, godt utdannede, digitale og arbeidsledige. Mange har familie i Europa og har et felles språk. De arabiske landene ble hardt rammet av finanskrisa. 

Etter informasjonen, setter elevene straks i gang med dagens oppgave. Hver av gruppene skal velge en blogger fra midtøsten som de skal lage en presentasjon ut av.  Humøret er overraskende bra til tross for at det er såpass tidelig på morgenen. Denne oppgaven er bare så elevene får lært noe, den skal ikke presenteres men legges ut på facebook gruppen til workshopen. Mange av elevene velger derfor å jobbe i google docs, slik at alle på gruppen kan skrive samtidig. En av bloggerne elevene kan velge å fordype seg i er Khaled Said.. Khaled var fra den egyptiske byen Alexandria, og ble drept av to politifolk på grunn av en video han la ut på bloggen sin som viste politifolk som delte overskuddet fra da de tok en narko bande mellom seg. Altså korrupsjon. Khaled sin historie er bare en av mange elevene møter, der en person har kjempet for sin sak. 

Når elevene nærmer seg ferdig, får alle brukt litt tid på å lese over hva andre grupper har skrevet før det venter en oppsummering på hva elevene har lært om på workshopen. Elevene blir også oppdatert på hva som har skjedd i de forskjellige arabiske landene siden sist. Elevene blir også selv spurt om å fortelle litt om sine oppdagelser, men det tar litt tid før elevene våkner. Men alt i alt en kunnskapsrik workshop med spennende mennesker som virkelig har gjort en forskjell i verden.  

Nå venter fellesforedrag i skoletorget, som skal dreie seg om bla. markedsføring i sosiale medier. 

-Kf 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar