onsdag 20. februar 2013


Parallellforedrag Ukjente stjerner  


I det minste auditoriumet er det nå klart for foredrag med følgene gjester: statssekretær Ahmad Ghanizadeh: om Inkludering – en sentral verdi i vårt samfunn, seniorrådgiver Paal Richard Peterson: Om døve og deltakelse – og om hvordan ny teknologi har gjort det mulig for meg å jobbe i et departement og Professor Knut Øvsthus: Omsorgsteknologi.

Rommet fylles opp, elevene er på plass og med litt musikk er vi klare for foredrag.

Sverre Lie Urheim åpner opp med å forklare skolens visjon. Den første av gjestene som skal på er statssekretær Ahmad Ghanizadeh som vil bruke sin tid på å snakke om inkludering. Ahmad begynner sitt foredrag med å forklare hvordan de jobber i hans departement. Han fortsatte med å fortelle om hvordan teknologien, og hvordan vi kan bruke denne og gjøre samfunnet bedre og hvordan teknologien ikke skal dømme. '' Vi vil ha med oss alle'' fortalte Ahmad under foredraget. Likeverd, og arbeid mot diskriminering av homoseksuelle osv. står også i fokus hos Ahmad. Men alt dette går under det ene temaet Inkludering. Ahmad kunne fortelle til elevene at hans departement har sendt inn en stortingsmelding, med krav om at integreringen i Norge må forandres og bli bedre. ''Vi må få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeidslivet.'' fortalte Ahmad, og fortsatte med å forklare resten av det de har hatt med i sin stortingsmelding. '' Inkludering er et sentralt begrep i vårt samfunn, vi kan alle bidra og delta.'' Et godt utført foredrag fra statssekretær Ghanizadeh, vi vil tro at etter spørsmålene fra elevene å dømme var dette noe som fenget.
(fra åpningen hvor Ahmad Ghanizadeh var med)

                                           
Seniorrådgiver Paal Richard Peterson er den neste som skal ut i ilden. Paal er selv hørselshemmet, så foredraget hans blir tolket. Han skal fortelle om døve og deltakelse. Humøret er åpenbart på topp, og Paal starter med å faktisk fortelle om månen. Det viser seg nemlig at personen som først fant ut at det var krater på månen var en dame som selv var døv. Videre forteller han om hva slags utfordringer kvinnen (Annie Jump Cannon) kom på å møte under sitt arbeid, bla. siden hennes kolleger kunne høre.

Paal forteller også om en sjef for et firma i Skien som ønsket spesielt at døve skulle jobbe for ham, han hadde nemlig oppdaget at jo flere døve som jobbet sammen jo mer effektivt går det. ''Døve har faktisk noen fordeler i arbeidslivet'' Men hvordan kan døve delta skikkelig i samfunnet? spør Paal videre, han forklarer videre om en undersøkelse som ble gjort i Sverige om hvor mange døve som var ute i arbeidslivet og i Danmark lå det på 50 %. Og i Sverige mente de at det lå på det samme punktet som samfunnet, og hva med Norge da? Der har Paal ingen svar, det finnes ikke tall på dette. Men det er andre måter å måle døves deltakelse i samfunnet bla. ved hjelp av valgmåling. Han forteller også om hvordan media har tilpasset seg slik at døve også får utbytte av tv og slikt over årene og om hvor mye bedre det faktisk har blitt. Litt muntlig må vi også være og elevene får en skikkelig hjernenøtt av Paal. Litt aktivitet blir det også fremme på scenen, Paal bruker hele kroppen sin når han skal vise oss. Og løper frem og tilbake og viser hvordan det ville vært hvis røyksignaler fortsatt hadde vært i bruk i dag. Videre forteller Paal hvordan døve har blitt dømt av samfunnet opp igjennom årene, men det forandret seg da Girolamo Cardano endelig stod opp og utbrøt: ''døve kan lære gjennom tegn!'' og da begynte døve endelig å få undervisning. Et engasjerende og spennende foredrag!


Den siste som skal i ilden på sesjon 3 i Ukjente stjerner er Knut Øvsthus som er professor på høgskolen i Bergen. Han åpner opp med å fortelle om sin bakgrunn og tidligere jobber. Men i dag skal han snakke om omsorgsteknologi. Han fortsetter så med å forklare en statistikk på antall mottakere av hjemmetjenesten. ''Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene er en helt annen fremtid mulig!'' forteller han videre. Han viser også til flere stortingsmeldinger, '' vi må ta ansvar for egen helse!'' står det i en av disse. han bruker også tid på å se frem i fremtiden; hva som kommer til å skje med fremtidens eldre. Omsorgsteknologi handler da om hvordan teknologi kan bidra til økt trygghet osv. for eldre. Han forklarer videre hva de har jobbet med innenfor omsorgsteknologi og gir flere eksempler bla. trådløs teknologi for helsetjenester. Han viser også bilder fra den såkalte omsorgs labben deres med forskjellige teknologiske oppfinnelser for eldre. Videre drar Knut frem litt historie fra tidligere oppfinnelser laget og utviklet av ingeniører, han snakker også om hvordan teknologi utvikler seg innenfor pris og teknologi opp igjennom årene. Han snakket også litt om de teknologiske utfordringene som kan oppstå f.eks: det enhetlige systemet, budsjettet osv. Interessant foredrag fra en som vet hva han snakker om.

Mange interessante foredrag, spennende og inkluderende framtidskonferansen 2013 er godt i gang !

-Kristine F

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar