torsdag 21. februar 2013

Demokrati, åpenhet, nettnøytralitet, og Piratpartiet

Professor Jan Fritjof Bernt


Hva er demokrati? Er det det som skjer ved valgene, eller mellom valgene? Hvordan har sosiale medier endret demokratiet? Professor Jan Fritjof Bernt sier fantasien, ikke teknologien, grenser for hvordan fremtiden skal bli. Barrack Obama vant ved å organisere unge velgere, Den Arabiske Våren ble satt i gang med stor påvirking av kommunikasjon, og folket i Kina blir mer og mer informert om problemene ved makten.Utvilkingen av kommunikasjon er et kappløp mellom makthavere og nettbrukere. De i maktposisjoner ønsker ofte å begrense kommunikasjon, for å forlenge sin påvirkning. "IKT-demokratiet" er beviset på at maktene har ikke monopol på kommunikasjon. Riksmedia mister sin betydning i den enorme fellesarenaen. Men det ikke bare romaktikk knyttet til dette. Med f.eks anti-Islam bevegelsen og Anders Behring Breivik ble også påvirket av de økende mulighetete for å spre informasjon internationalt, mellom alle typer mennesker. De fleste tar avstand fra slik ekstremisme, men man på huske å tenke på hvordan vi skal bekjempe de ekstreme hvis de er militante, ikke bare fordi de er radikale.

Bernt sier den yngre generasjonens politiske aktivitet har økt på grunn av IKT-demokratiet. Politisk debatt er ikke bare kjedelige menn i dress på TV, men er tilgjengelige for alle.  

Takk til Jan Fritjof Bernt for at du ville komme til NGV.


Øyvind A. Holm


Piratpartiet er et ganske nytt parti i Norge, og har ganske annerledes stillinger på de fleste ting enn de andre etablerte partiene i Norge. En av dem er at fildeling styrker demokrati og kultur. Utvikling går stadig fortere, sier Holm, teknologien blir bare bedre og bedre. Men det er problemer med dette også. Unødvendig overvåkning som Datalagringsdirektivet har negative innvirkninger på personvernet. 

Hvor skal grensen for opphavsrett gå? På Youtube er det massevis av klipp som er ulovlig lastet ned og delt. Partiet mener at disse opphavsrettene er utgått på dato. Ripping av CD'er er beskyttet under vår rett til å gjøre det vi vil med produkter vi har kjøpt, ytrer Holm. Vernetiden på opphavsrett går ut 70 år etter produsenten er død. Holm sier det er ingen grunn til å beholde vernetiden så lenge, fordi skaperen har ingen bruk for inntekten lenge etter han er død. Sangen "Happy Birthday to you" har gått ut av vernetiden i Norge, men i USA er den fremdeles vernet til 2030. Det vil si at f.eks filmer ikke har lov til å bruke denne sangen. 

Holm sier piratkopiering er gratis reklame for produsenter. Studier viser at de som piratkopierer mest, kjøper mest, fordi de er genuint interessert i produktene. Musikk- og filmindustrien har ikke klart å utvikle seg, og har blitt "dinosaurer", utdaterte. Gjennom platesalg får artster kun en brøkdel av inntektene. Siden det har blitt mye lettere for folk å skape ting, trenger de ikke enorme mediaindustrier å spre musikken sin, og til og med få en mye større del av inntektene selv. 

- Eirik


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar