tirsdag 19. februar 2013

Intervju med Sandra AustgulenSandra Austgulen 17 år, elev ved Medier og Kommunikasjon på Nordahl Grieg VGS, skal være ordstyrar under paneldebatten med tema ″Ungdom og demokrati″. Debatten skal ta stad i skuletorget under framtidskonferansens siste dag. Deltakarar under debatten er blant andre Audun Lysbakken og Trond-Viggo Torgersen.

Kva ynskjer du å få utav debatten?
-          Eg vil at ungdommar skal sitte igjen med svar på spørsmålet om korleis ein kan delta og koffor akkurat dei skal engasjera seg i politikk og samfunnet generelt. Dei må få eit svar på koffor dei BØR engasjera seg og ikkje minst få nåke dei må reflektera øve. Kanskje og få nåken tips om korleis ein kan få andre med seg i samfunnsdebatten.

Du er jo sjølv politisk aktiv, korleis vert det å ha denne jobben som ordstyrar?
-          Eg eg vertfall nervøs! Det er første gang eg har vært denne typen ordførar, intervjuar, eller ka eg ska kalla da for, og da e meir skummelt en å skulla gå på talarstolen!

Er det nokon av deltakarane i debatten du gler deg spesielt til å treffa?
-          Øøøm, Trond-Viggo Torgersen! Sidan han e sånn barndomshelt med alle de barndomssangane sine. Hjalmar å sånne sanga som me song på barneskulen. Syns da e kosli.. å so, pusspuss so får du ein suss! Men selvfølgelig! Da e jo interessant å møta de andre og, i forhold til det politiske, egentleg Trond-Viggo og, men han e liksom sånn barndomshelt i tillegg so..!


- Eirik, MK2

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar