onsdag 20. februar 2013

Workshop: Spillvold

Læreren starter med å spørre om voldelige spill og voldelige handlinger i virkeligheten har en sammenheng. Dette handler nettopp oppgavene elevene på denne workshopen er blitt utdelt. Elevene blir fordelt i grupper på cirka fem personer. Her er link til en youtube video de måtte se for å kunne diskutere etterpå om voldelige spill har en effekt på voldelige handlinger i eget liv; http://www.youtube.com/watch?v=SMsEuR7dhj4.


Foto: Tuva Maria Åserud

Under prosessen spør vi hva de har kommet fram til.

Gruppene som er for at spillvold påvirker hverdagen: Elevene mener at folk som spiller mye er de som gjerne ikke er så sosiale og lar spill bli en stor del av livet. De sier at målgruppen ikke bare er for de spillinteresserte, men egentlig de fleste unge. Dette temaet er greit for jenter å snakke om og de har kommet fram til er at spillet påvirker hverdagen slik at man kan bli mer aggressiv.

Gruppene som er mot at spillvold påvirker hverdagen: Elevene mener at det er for lite bevis på sammenhengen mellom spillvold og bruk av vold i hverdagen, for disse tror at det bare er eldre folk som ikke er vandt til slik teknologi skylder oppførselen til dagens ungdom på disse nye teknologiske tingene.  Jentene har spilt slike voldelige spill før og det er gøy men at guttene har mer peiling på det. De mener at det de står for er rett, og at man må kunne skille virkelighet og fiction.


Foto: Tuva Maria Åserud

Etter å ha brukt en halvtimes tid til å finne gode argumenter for og i mot spillvold så gjør de klar til en debatt hvor temaet skal diskuteres. Det kommer inn mange ulike synspunkt og publikum følger engasjert med på hva som blir sagt!

- Sandra og Petronelle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar