fredag 22. februar 2013

Fellesforedrag: "De andre" Rudi Bakken

Det er mange historier som tilhører asylsøkerne. Rudi Bakken jobbet med enslige mindreårige i flere år. Han var i et band som startet i et asylmottak. Den gangen var ting ganske bra. Nå er det annerledes, nå er det verre. "Når vi nevner asylmottakere så fjerner de deres menneskelige egenskaper." Sa Rudi. Vi ser dem som oftest som en gruppe og har en ide om hva slags verdier og holdninger de har. Sannheten er at de er ikke like, de er alle innviduelle.

For noen år siden kom en mindreårig asylsøker til Rudi. Han fortalte at da han gikk på gaten våget han ikke å møte blikket til folk på gaten. "Alle kan se jeg er asylsøker, ingen ser at jeg er et menneske." betrodde han til Rudi. Den gutten holdt alltid blikket ned i bakken slik at han ikke kunne se om han fikk noen blikk. "det er viktig at vi ikke skaper myter og gjør dem om sannheter." uttrykte Rudi til et stille publikum.I 2009 kom det en ny lov i Norge. De som er 15 år kan få bli i Norge til de er 18 år, da blir de enten godtatt eller avslått. Omsorgen til de som er yngre enn 15 år tilhører barnevernet, som tilbyr en mye bedre omsorg. Slik ting er nå for de asylsøkerne mellom 15 og 18 år er det så ille at Rudi kalte det psykisk tortur. De menneskene på mottaket føler seg som "glemte barn i Norge". Det pleier å være 850-900 asylsøkere hvert år, de er mest fra Afghanistan og Somalia. Måten disse menneskene kommer seg til Norge er via smuglere, båter, og gjemme seg i trailere. Det er tøffe folk som hjelper disse menneskene over grensene. For å få hjelp av disse folkene må du gi tre ganger så mye tilbake.

Når Ungdommene kommer til Norge så går de til politiet og må gi ut all informasjonen de har å gi om seg selv. I begynnelsen er det bare ting som kan bekrefte identiteten deres. Etterpå blir de sendt til et transitt der de får være midlertidig. Med litt ventetid så får de snakke med UDI og legge ut alt om hvorfor de vil søke asyl i Norge. Hvis de ikke legger ut alt der og da så vil alt de har sagt bli stemplet som lite troverdig. For de som har opplevd voldtekt osv. er det vanskelig å snakke om slike ting, men de må. Disse ungdommene har som regel store psykiske problemer og trenger stor omsorgshjelp. Mange av dem driver med selvskading og det hender at de prøver å ta sitt eget liv. Disse Ungdommene trenger noen som kan ta vare på dem selv om de er over 15 år.

-Monica Olsen, 1MKC

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar