onsdag 20. februar 2013

Sikkerhet, korrupsjon, og nettekstremisme


Tore Tennøe, Tor Dølvik, og Kristian A. Bjørkelo har foredrag om påvirkningen av teknologi på samfunnet, og effektene av ekstreme nettsteder, korrupsjon i staten, og sikkerhet i ettertiden av 22. Juli.

Bør politiet bli en del av teknologirevolusjonen? Tore Tennøe legger ut om forebygging av kriminalitet, og fanger ungdommenes oppmerksomhet i spørsmål om overvåkning, privatliv, og forbrytelser. 

2013 er det store droneåret, og droner blir brukt i massevis av Amerikanske styrker i midtøstlige land. Droner på 16 gram, med utrolige kamera, hjelper politiet overvåke områder tidligere utilgjengelige, men er dette riktig?  Tennøe vurderer påvirkningene av overvåkningsdroner i forhold til privatliv, og selv konkluderer med at politiet må bli bedre på teknologi, men øke beskyttelsen av individer for å beskytte personvernet. 
Takk til Tore Tennøe for en interessant og engasjerende presentasjon. 


Tor Dølvik, spesialrådgiver for Transparency International Norge, åpner med å fortelle om Transparency International. Opprettet i 1993, har den partipolitiske uavhengige organisasjonen ledet kampen mot korrupsjon i over 100 land. 

Dølvik forklarer hvordan i den Arabiske Våren, en av de største klagene på statsmaktene var korrupsjon. Rettssikkerheten, demokratiet, og menneskerettighetene er alle negativt påvirket av korrupte makter. Har Norge korrupte makter? TI plasserer Norge på en 7. plass på listen, og Dølvik forteller om alvorlige korrupsjonssaker som Vannsverkskandalen på Romerike. 

Vi bør rette fokuset på kommunesektoren, sier Dølvik. Vi har en halv million ansatte i kommunal- og fylkeskommunal sektor, og vi må holde et kritisk søkelys på disse store områdene i Norsk politikk. Han oppfordrer ungdommene til å ta et skritt tilbake, og se nøye etter; er alt som det skal være i den Norske stat? Mange takk til Tor Dølvik for foredraget om korrupsjon. 

Kristian A. Bjørkelo snakker om nettekstremisme, både på venstresiden og høyresiden. Hva er det? Bjørkelo bruker eksempler som Malcom X fra Nation of Islam, Nazisme, og Islamhat. Vold og ekstremisme går ofte hånd i hånd, men hva med nettekstremisme? Nettet bringer verden sammen på en internasjonal arena, men er nettekstremisme egentlig et rett ord? Bjørkelo er skeptisk til å si at ekstremismer er værre på nett enn offline, men de er sant at de har mulighet til å komme sammen og organisere seg politisk. På 90-tallet ble internett brukt for å organisere flere demonstrasjoner mot World Trade Center og Verdensbanken. 

Bjørkelo legger ut om lederløs motstand og ensom-ulv stategien. Breivik er et eksempel på ensom-ulv, sier Bjørkelo. Dette betyr at han jobber alene. Lederløs motstand betyr separate celler som er spredt, og har lite kommunikasjon mellom seg. Combat 18 i England er et eksempel, og var veldig vanskelig å finne frem til. Et mer moderne eksempel er Al Queda. Han forteller om denne "ammunisjonen" som blir spredd på blogger og youtube-videoer, som kan radikalisere ekstreme invidider. Bjørkelo snakker om konspirasjonsteorier, og sier hvordan hans personlige favoritt er teorien om 10-meter høye Jødiske reptiler fra en annen dimensjon som styrer verden, som underholder hele salen. 
 
På en seriøs side, tar Bjørkelo motstand til ideen at vi skal fjerne anonymitet og lage sterkere sensurlover. Jusstudentene trenger ikke flere paragrafer å huske . . . og så har vi jo demokratiet også, sier han. Konklusjonen er at vi burde ha større respekt for hverandre, men fremdeles kunne ta en spøk.
 
Tusen takk for innsatsen, Bjørkelo, studentene er glad du kunne komme.


- Eirik, MK2


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar