torsdag 21. februar 2013

Ytringsfrihetens grenser i en teknologisk verdenDet tas opp viktige spørsmål som; skal 16-åringer ha stemmerett? Skal det kun være valg over internett? Er ytringsfrihet en selvfølge? Vil mer teknologi gjøre et land mer demokratisk? Har menn flere rettigheter enn kvinner?

Hvor trygt er det egentlig med internett og internettstemming?
Hacking er vanlig og det er veldig enkelt. Selv de proffeste databasene i veden har blitt hacket.

Er ytringsfrihet en selvfølge?
Mange mener det er en selvfølge at man kan si hva man vil. Andre mener det burde være en selvfølge, men mange steder i verden er det ikke det. Noen land har ikke pressefrihet, som gjør at pressen ikke kan trykke det de vil. Andre land er kvinner spesielt utsatt og det kan være farlig å ytre meningene sine fritt.
Alle har ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, det er bare snakk om å få staten til å oppfylle denne selvfølgen.

Er demokrati en menneskerett?
Demokrati er ikke en menneskerett, men å delta i sitt lands styre er det. Menneskerettighetserklæringen sier at alle mennesker har rett til å delta i sitt lands styre og samfunnet sitt.

Vil mer teknologi gjøre et land mer demokratisk?
Sosiale medier har gjort mer for Kina enn mye annet. Man kan enkelt kommunisere, teknologi åpner et forum for alle og det gjør at alle kan delta. Man har ubegrenset tilgang til informasjon, så uavhengig av livs- og den økonomiske situasjonen din, kan du skaffe deg informasjon. Dette jevner ut klasseforskjeller og skaper et mer demokratisk samfunn.

Har menn flere rettigheter enn kvinner?
I teorien har menn og kvinner like rettigheter, men ikke i praksis. På grunnlag av religion eller andre kulturelle innspill, har menn ofte flere rettigheter enn kvinner. Alle land har skrevet under på menneskerettighetserklæringen, men likevel blir kvinner i mange deler av verden, diskriminert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar